Als een document kleurvakken of beeldmateriaal bevat die precies tot aan de rand lopen, bestaat er het risico dat na het snijden er een wit randje overblijft. Daarom moeten die vlakken of foto’s over de rand van het document geplaatst worden, tot 5 mm afloop daarbuiten. Dit gebied buiten het uiteindelijk formaat wordt ook wel bleed genoemd. Bij ‘afloop’ wordt er geprint op papier die groter zijn dan het af te leveren printwerk.

Deze worden na het printen schoongesneden tot het uiteindelijke formaat. Uw aflopende kaarten, uitnodigingen, covers, flyers, affiches enz maakt u best op in Adobe Indesign, Microsoft Publisher , Microsoft Word. Vergeet deze dan achteraf niet op te slaan in PDF-Formaat om te voorkomen dat uw tekst verschuift.

Hieronder vind je enkele templates